148-Mas’alah : Brailvi, Deobandi, Ahl-e-Hadith & Ahl-e-Tashayyo Sabhi MUSLIM hain KAFIR Nahin hain

  • Watch
  • Download

Untitledmp41

Check Also

198-Mas’alah : ” Meray liay ALLAH hi kafi hai ” kay AQEEDAH ki GUSTAKHI kernay walon ko JAWABAT