45-Mas’alah: Gustakh-e-Rasool & Qatal-e-Murtad ki Saza kay Saheh Ahkam (Surah Al Ma’idah Ayat 33)

  • Watch
  • Download

Untitledmp41

Check Also

New-53-b-Mas’alah : (Part No. 1) RAMZAN-ul-Mubarak kay 70-SAHEH Fiqhai Ahkam-o-Masa’il