68-Mas’alah: QASAM aur MANNAT kay Saheh Ahkam-o-Masa’il (Surah Al Ma’idah Ayat 89)

  • Watch
  • Download

Untitledmp41

Check Also

New-53-b-Mas’alah : (Part No. 1) RAMZAN-ul-Mubarak kay 70-SAHEH Fiqhai Ahkam-o-Masa’il