7-Lecture: Surah Al Baqarah Ayat No. 92 to 103 (27-Nov-10)

  • Playit.PK
  • Tune.PK
  • Youtube
  • DownloadNot Yet
Note: Please do not play video tabs simultaneously.

Check Also

261-Lecture : Surah-e-AL-QASAS Ayat No. 29 to 50 (15-July-2017)

2 comments

  1. Ali Bhai, Assalamu Alaikum, Mera sawal ye hai ke agar Muqtadi aisi halat me Namaz me shamil huwa ke Imam koi Surat tilawat kar raha hai, to Muqtadi Khamosh khara rahega ya Surah Fatiha parega? meharbani kar ke jawab den. Abdullah, Delhi, India. Shukriya.