90-Mas’alah: QUR’AN ki Ahle-Kitab (Jews & Christians) ko ILMI Dawat-e-HAQ aur GHALOW ki Muzammat

  • Watch
  • Download

Untitledmp41

Check Also

181-Mas’alah : ISLAM ki Dawat-o-Tableegh ki rah main TAKALEEF ka ana ALLAH ki SUNNAT hai !!!