98-Mas’alah: EMAAN-e-ABE TALIB aur WALIDAIN-e-MUSTAFA say motalliq Saheh AQEEDAH kia hai ?

  • Watch
  • Download

Untitledmp41

Check Also

New-53-b-Mas’alah : (Part No. 1) RAMZAN-ul-Mubarak kay 70-SAHEH Fiqhai Ahkam-o-Masa’il

2 comments

  1. Ali bhai hamari masjid men ek alim mufti yaqoob tafsir e quran kar rahen hai. quran kahta hai ke bache ko doodh pilane ki miyad 2 sal hai. laikin mufti sahab ne kaha ke lakin hamare imam abu hanifa ke nazdik ye miyad 2.5 sal ki hai. hamen quran ko fallow karna chahiye ya imam sab ko. kunki inka kahna hai ke 4 imam men se kisi ek ki tqleed ke bina iman mukammil nahi.

  2. Ali Bhai.
    ALLAH ap ko khush rakhay.