All Ikhtalafi Masa’il

Engineer Muhammad Ali Mirza kay ALL Ikhtelafi Masa’il LECTURES ka Complete PDF with Direct YouTube Links
Ikhtalafi Mas’alah
No. 201
Complete NAMAZ aur Saheh Sunnat AZKAR Arabic TAJWEED kay sath (13-May-2018)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 200
Complete ARABIC Tajweed of QUR’AN (By Engineer Muhammad Ali Mirza)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 199
(Part 2) 250-Questions on Common PUBLIC Issues with Engineer Muhammad Ali Mirza
Ikhtalafi Mas’alah
No. 199
(Part 1) 250-Questions on Common PUBLIC Issues with Engineer Muhammad Ali Mirza
Ikhtalafi Mas’alah
No. 198
” Meray liay ALLAH hi kafi hai ” kay AQEEDAH ki GUSTAKHI kernay walon ko JAWABAT
Ikhtalafi Mas’alah
No. 197
04-Imamon ki GUSTAKHI ka ILZAM ??? ILMI Ikhtelaf SEHABAH رضی اللہ عنھم ki SUNNAT hai
Ikhtalafi Mas’alah
No. 196
Kaash main DUNYA main WAPIS ja sakta to NAIK A’amaal hi kerta ! ! ! (08-March-2018)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 195-b
(Part-2) : 300-Questions on AQA’ID & Other PUBLIC Issues (Recorded on 04-March-2018)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 195-a
(Part-1) : 300-Questions on AQA’ID & Other PUBLIC Issues (Recorded on 04-March-2018)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 194
Dawat-e-Islami (Brailvi) aur Tableeghi Jama’at (Deobandi) ko Dawat-e-ISLAH ???
Ikhtalafi Mas’alah
No. 193
QUR’AN main Lafz-e-SHIAH ki HAQEEQAT ??? IBRAHEEM علیہ السلام ki Dawat-e-TAOHEED ???
Ikhtalafi Mas’alah
No. 192
(Part-2) : 500-Questions on NAMAZ & Other PUBLIC Issues ! (Recorded on 11-Feb-2018)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 192
(Part-1) : 500-Questions on NAMAZ & Other PUBLIC Issues ! (Recorded on 11-Feb-2018)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 191
Ahl-e-QUR’AN aur Ahl-e-HADITH ki Haqeeqi ILMI Kharabiyan ??? (21-Jan-2018)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 190
Engineer Muhammad Ali Mirza ki Dawat-e-HAQ say motalliq 5-Impt. Clarifications
Ikhtalafi Mas’alah
No. 189
Engineer Muhammad Ali Mirza ki Dawat-e-HAQ say motalliq 5-Impt. Clarifications
Ikhtalafi Mas’alah
No. 189
Dawat-e-HAQ ko QUBOOL kernay main HAQEEQI Rukawat BUZURG-Parasti ka FITNAH hai !
Ikhtalafi Mas’alah
No. 188
NABI ﷺ ka Sayyidah ZAINAB علیھا السلام say NIKAH kewn hoa tha ???
Ikhtalafi Mas’alah
No. 187
NABI ﷺ ki apni WIVES (Bivion) say NARAZGI ??? (Surah-e-AHZAB Ayat No. 28 to 34)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 186
Gazwa-e-KHANDAQ main MOMINEEN ka Kara IMTEHAN (Surah-e-AHZAB Ayat No. 09 to 27)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 185
Engineer Muhammad Ali Mirza’s 08-Announcements about his Dawat-e-HAQ (04-Nov-2017)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 184-b
(Part-2) 200-Questions on Common PUBLIC Issues with Engineer Muhammad Ali Mirza
Ikhtalafi Mas’alah
No. 184-a
(Part-1) 200-Questions on Common PUBLIC Issues with Engineer Muhammad Ali Mirza
Ikhtalafi Mas’alah
No. 183
Non-MUSLIMS Vs MUSLIMS and MUSLIMS Vs Non-MUSLIMS !!! What is the SOLUTION ???
Ikhtalafi Mas’alah
No. 182
MUHAMMAD ﷺ ALLAH kay NABI (Messenger) kewn hain ??? Reply to Non-Muslims !!!
Ikhtalafi Mas’alah
No. 181
ISLAM ki Dawat-o-Tableegh ki rah main TAKALEEF ka ana ALLAH ki SUNNAT hai !!!
Ikhtalafi Mas’alah
No. 180
80-Questions on Common PUBLIC Issues with Engineer Muhammad Ali Mirza (30-July-2017)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 179
Engineer Muhammad Ali Mirza PUBLIC ki ADALAT main, 20-Impt. Questions (16-July-2017)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 178
70-Questions on BOL Tv ULMA Issues with Engineer Muhammad Ali Mirza (01-July-2017)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 177
40-Questions on Common PUBLIC Issues with Engineer Muhammad Ali Mirza (23-June-2017)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 176
Hakeem LUQMAN r.a ki 10-Naseehatain (Surah LUQMAN Ayat No. 12 to Ayat No. 19)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 175-b
(Part 2) 100-Questions on ULMA & SECTS Issues with Engineer Muhammad Ali Mirza Bhai
Ikhtalafi Mas’alah
No. 175-a
(Part 1) 100-Questions on ULMA & SECTS Issues with Engineer Muhammad Ali Mirza Bhai
Ikhtalafi Mas’alah
No. 174
ILMI Approach Vs JAZBATI Approach Aur IMAMON & BUZURGON say ILMI IKHTELAF kewn ?
Ikhtalafi Mas’alah
No. 173
Gustakh-e-RASOOL ﷺ ki SAZA ??? Aur Aaj kal kay Jazbati MUSLIMS ka Attitude ! ! !
Ikhtalafi Mas’alah
No. 172
Devine MUSIC in QUR’AN, POETRY, SONGS & MUSIC in ISLAM (From 15-Saheh AHADITH)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 171
MEDICINE ka USE & TAWAKUL-o-SABER ka RELATION ??? 70,000 Direct JANNATI kon hon gay ?
Ikhtalafi Mas’alah
No. 170
QUR’AN ki TRANSLATIONs main IKHTELAF Kewn hai ??? Kia QUR’AN MAHFOOZ Book hai ???
Ikhtalafi Mas’alah
No. 169
BUZURGON ki GUSTAKHANA BOOKS ka Jhoota DIFA kernay walay ULMA-e-SOO bhi GUSTAKH hain
Ikhtalafi Mas’alah
No. 168
NABI ﷺ peh Sayyidah SAFIYYAH r.a say NIKAH kay hawalay say ILZAM ka JAWAB
Ikhtalafi Mas’alah
No. 167
RasoolULLAH ﷺ ki UMMAT kay KHELAF GAWAHI Aur Azmat-e-QUR’AN peh 8-Ayaat & 8-Ahadith
Ikhtalafi Mas’alah
No. 166
“Jab ZINDAGI Shuru ho gi ” Aur Rehan Ahmad Yousufi (Abu-Yahya) kay 4-NOVELS ka Ta’aruf
Ikhtalafi Mas’alah
No. 165
QUR’AN & MUHAMMAD ﷺ dono FURQAN hain ! NABI ﷺ peh JADO wali Saheh AHADITH ka DIFA ! (صلى الله عليه وآله وسلم) say motalliaq Saheh Aqeedah ???
Ikhtalafi Mas’alah
No. 164
Labbaika Ya RasooLALLAH (صلى الله عليه وآله وسلم) say motalliaq Saheh Aqeedah ???
Ikhtalafi Mas’alah
No. 163
NABI (صلى الله عليه وآله وسلم) ki WAFAT, JANAZAH & TADFEEN peh Saheh AQEEDAH kia hai ?
Ikhtalafi Mas’alah
No. 162-b
KHELAFAT-e-RASHIDAH kay 30-Years (SUNNI Ahadith ki BOOKS say 5-Saheh AHADITH)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 162-a
KHELAFAT-e-RASHIDAH kay 30-Years (SHIAH Book NAHJ-ul-BALAGHA say 5-Saheh AHADITH)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 161-b
MUSLIM WOMEN kay HIJAB & PARDAH (SATER + NIQAB) say motalliq SAHEH Ahkam-o-Masa’il
Ikhtalafi Mas’alah
No. 161-a
Aankho (EYES) ki HIFAZAT (Ghadd-e-BASER) say motalliq SAHEH Ahkam-o-Masa’il
Ikhtalafi Mas’alah
No. 160
SALAM (Greetings) say motalliq SAHEH Ahkam-o-Masa’il (QUR’AN & 17-Saheh AHADITH say)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 159-b
Sayyidah Aayeshah r.a kay FAZA’IL Aur Sayyidah Aayeshah r.a peh BOHTAN ki HAQEEQT
Ikhtalafi Mas’alah
No. 159-a
Jang-e-JAMAL kay hawalay say Sayyidah Aayeshah r.a peh ILZAM ki HAQEEQT kia hai ???
Ikhtalafi Mas’alah
No. 158
ZINA ka GUNAH & ZINA ki SAZA (QUR’AN, Saheh BUKHARI & Saheh MUSLIM ki roshani main)
Ikhtalafi Mas’alah
No. 157
Part 2 : 100-Questions on SUNNI & SHIAH Issues with Engineer Muhammad Ali Mirza Bhai
Ikhtalafi Mas’alah
No. 157
Part 1 : 100-Questions on SUNNI & SHIAH Issues with Engineer Muhammad Ali Mirza Bhai
Ikhtalafi Mas’alah
No. 156
SALAFI (Ahl-e-Hadith) ULMA ki Saheh HADITH main TAHREEF Aur GHADEER-e-KHUM say FARAR
Ikhtalafi Mas’alah
No. 155
Musht Zani (Hand Practice), SEX & NIKAH, Anal SEX, Oral SEX Issues & Family Planning
Ikhtalafi Mas’alah
No. 154
KUFFAR say motalliq AYAAT ko MUSLIMS peh FIT kerna ? KHAWARIJ & SHAN-e-NUZOOL Issue
Ikhtalafi Mas’alah
No. 153
AQAL (Intellect) ka Aala DILL (Heart) hai ya DIMAG (Brain) ??? QUR’AN Vs SCIENCE !!!
Ikhtalafi Mas’alah
No. 152
JEHAD & QITAL Vs ISIS & TALIBAN, SAUDIA & MOODI, And PAKISTAN Vs AMERICA & EUROPE
Ikhtalafi Mas’alah
No. 151
Masjid-ul-HARAM ki KHIDMAT peh SAUDI Govt. ki KHOOBION & KHAMION ka Tahqeeqi Jaiza

Check Also

201-Mas’alah : Complete NAMAZ aur Saheh Sunnat AZKAR Arabic TAJWEED kay sath (13-May-2018)